DBF Recovery Kit - Online hulp

DBF Recovery Kit (Downloaden) s een herstel tool voor beschadigde *.dbf bestanden die gegevens opslaan in dBase IV, Clipper, FoxPro en andere systemen.

DBF Recovery Kit zal u helpen:

 • De structuur van tabelvelden uit *.dbf bestanden te herstellen
 • Gegevens te herstellen uit *.dbf bestanden. Met de software kunnen ook MEMO velden gegevens in bestanden geassocieerd met *.dbf bestanden verwerkt worden.

Gebruikersgids voor DBF Recovery Kit

Hieronder staan de fasen van het herstelproces:

Laten we eens kijken naar een typisch tabel bestand herstelproces in DBF Recovery Kit.

Stap 1. Selecteren van een beschadigd *.dbf bestand

DBF Recovery Kit is een tool gebaseerd op een wizard. Op de eerste pagina van DBF Recovery Kit kunt u het bron DBF bestand dat hersteld moet worden kiezen. Dit kan op de volgende manieren gedaan worden:

 • Door het bestand uit de dropdown-lijst in het Source file (Bron bestandsnaam) (.dbf) veld te selecteren. De dropdown-lijst wordt automatisch gevuld met namen van eerder herstelde DBF bestanden.
 • Dit dialoog kan opgestart worden door op de Open (Open) knop te klikken naar het Source file name (Bron bestandsnaam) (.dbf) veld. De knop opent een standaard bestand selectie dialoog.
 • Voer de bestandsnaam en het pad handmatig in het Source file (Bron bestandsnaam) (.dbf) veld in.

DBF bestanden kunnen MEMO velden bevatten. Tabellen met deze velden hebben aanvullende bestanden die met hen geassocieerd worden waarin de gegevens van deze velden bewaard wordt. Deze bestanden hebben normaliter dezelfde naam als de dbf tabellen waarmee ze worden geassocieerd, maar dan met andere extensies: ftp voor tabellen die gemaakt zijn in FoxPro en dbt voor dBase tabellen. Om gegevens uit deze bestanden te herstellen, kunt u deze ook aanvinken voor herstel wanneer u een dbf tabel kiest.

Opmerking: Wanneer het beschadigde dbf bestand MEMO velden bevat, maar er zijn geen fpt of dbt bestanden gespecificeerd, zal DBF Recovery Kit alleen de structuur van de velden in het hoofd tabel bestand en linken naar het geassocieerde bestand herstellen. De gegevens in het externe bestand zullen echter niet worden verwerkt. Wanneer een MEMO bestand niet beschadigd is, kunt u het nog steeds gebruiken nadat de beschadigde tabel hersteld is. Wanneer het fpt of dbt bestand ook beschadigd is, kunt u echter problemen ondervinden wanneer u werkt met de herstelde dbf tabel.

Als het tabel bestand geselecteerd is, kunt u op Analyze (Analyseer) klikken om te beginnen met het analyse proces van het bronbestand.

Stap 2. Begin van het *.dbf bestand analyse proces, herzien van de structuur en de inhoud van herstelde gegevens

Als u wilt starten met de analyse van het bronbestand, moet u voor Yes (Ja) kiezen als het programma u het volgende vraagt: Do you wish to start recovery? (Wilt u met het herstel beginnen?) Als u de naam of het pad van het dbf bestand moet wijzigen of een MEMO bestand moet toevoegen aan de selectie, kiest u No (Nee) en gaat u met de Back (Terug) terug naar de bestandsselectie.

Als er MEMO velden zijn gevonden in de analyse zonder dat er fpt of dbt bestanden zijn gespecificeerd, zoekt de software in dezelfde map voor bestanden van deze types die dezelfde naam hebben als het bron dbf tabelbestand.

U kunt de voortgang van de analyse bijhouden aan de hand van de voortgangsbalk onderin het scherm.

Nadat de analyse van het bronbestand klaar is en de software klaar is met het lezen van de tabelgegevens, ziet u de tweede pagina van de wizard met een lijst van tabelvelden en gegevens die hersteld kunnen worden. Kolommen zullen corresponderen met velden en tabelrijen zullen corresponderen met gegevens uit het originele bestand.

Wanneer het bronbestand te zeer beschadigd is en de software geen gegevens kan herstellen, kunt u op de Send a file to developers (Stuur bestand naar ontwikkelaars) knop onderin het scherm klikken. U kunt deze knop gebruiken om beschadigde bestanden naar de ontwikkelaars van het programma te sturen. U kunt dit op ieder gewenst moment doen via de Send source file (Verstuur bronbestand) menu item in het Actions (Acties) menu.

Nadat u de herstel resultaten bekeken heeft, kunt u op Next (Volgende) onderin het scherm klikken om door te gaan naar de fase waarin het bestand opgeslagen wordt.

Stap 3. Selecteren van een uitvoerbestand

DBF Recovery Kit wijzigt of herschrijft niet het bron dbf bestand en andere geassocieerde bestanden. De gegevens van het bronbestand worden alleen gelezen en geanalyseerd. Wanneer het herstelproces eenmaal afgerond is, moet u de gegevens die hersteld zijn uit deze bestanden opslaan.

Let wel dat het opslaan van herstelde gegevens alleen mogelijk is in de geregistreerde versie van het programma. In de proef versie kunt u alleen de herstelde gegevens in fase 2 bekijken.

Hier kunt u de naam van het uitvoerbestand op de volgende manieren specificeren:

 • Voer de bestandsnaam en het pad in het Repaired file name (.dbf) (Hersteld bestandsnaam): het veld staat in het centrale werkgedeelte van het programma. Het programma vult automatisch het invoerveld in wanneer het open bestand dialoog getoond wordt. De software suggereert standaard het herstelde document in dezelfde map op te slaan als waar het originele dbf bestand zich in bevond. Het voegt echter de _repaired suffix toe aan de originele bestandsnaam. Als u dus example.dbf gebruikt heeft, zal de software dit example_repaired.dbf noemen.
 • Selecteer de map en de bestandsnaam met de standaard bestand bewaren dialoog. De dialoog knop zit rechts naast het bestandsnaam veld. De dialoog gebruikt standaard dezelfde map als waar het bronbestand zich in bevond.
 • Selecteer de bestandsnaam uit de dropdown-lijst van het invoerveld. DBF Recovery Kit bewaart de informatie van eerder gebruikte bestanden in de instellingen waardoor u de bestandsnamen en paden weer kunt gebruiken.

Klik wanneer het pad en de bestandsnaam gespecificeerd zijn op de Next (Volgende) knop onderin het programmascherm om de gegevens op te slaan.

Wanneer de map gespecificeerd in de Repaired file name (.dbf) (Hersteld bestandsnaam) map niet bestaat, toont het programma de Directory does not exist (Directory bestaat niet) melding. Het bestand zal niet opgeslagen worden en het programma zal in de bestandsselectie fase blijven.

Wanneer het gespecificeerde bestand al bestaat zal het programma vragen of dit overschreven mag worden: Do you want to rewrite the existing file? (Wilt u het bestand overschrijven?) Als u No (Nee) selecteert zal het programma teruggaan naar de bestand selectie fase. Als u Yes (Ja) selecteert of het bestand bestaat nog niet, zal DBF Recovery Kit doorgaan met het herzien van de herstel gegevens.

Stap 4. Selecteren van de versie van het uitvoer *.dbf bestand

DBF Recovery Kit kan bestanden in het DBF formaat van iedere versie bewaren: dBase III-IV, FoxPro 3.x (of later). Vergeet echter niet dat het opslaan van een document in een ouder formaat ten gevolg kan hebben dat documentgegevens die niet samengaan met dit formaat verloren of beschadigd worden

U kunt het formaat van het doelbestand selecteren in de The version of a repaired file (De versie van het gerepareerde bestand): veld met een dropdown-lijst.

Wanneer het bestandsformaat selectie scherm getoond wordt, suggereert het programma automatisch het bestand op te slaan in het formaat dat overeenkomt met dat van het originele bestand. Als het bronbestand te erg beschadigd is en de software het niet kan waarnemen, zal het suggereren het bestand in de nieuwste versie op te slaan.

Wanneer u klaar bent met het configureren van het formaat van het uitvoerbestand klikt u op de Save file (Bewaar bestand) knop onderin het scherm om door te gaan naar de gegevens herstellen en opslaan.

Stap 5. Revisie van het herstellog

In deze fase toont het programma alle gedetailleerde informatie van de bestanden die hersteld zijn tijdens deze sessie. De volgende informatie wordt getoond:

 • De pad en naam van het herstelde bestand;
 • De pad en naam van het uitvoerbestand;
 • Het aantal waargenomen objecten;
 • De totale hoeveelheid tijd dat het programma bezig is geweest met het herstellen van het dbf tabel bestand.

Wanneer u klaar bent met het bekijken van de resultaten, kunt u met de Back (Terug) knop onderin het scherm teruggaan en eerder gespecificeerde parameters wijzigen (bijvoorbeeld het herstelde bestand opslaan onder een andere naam of een ander bestand selecteren voor herstel, etc.).

Als u klaar bent met het programma klikt u op Finish (Sluiten) om het programma te verlaten.